w języku polskim

Ideą gry jest zniszczenie tak wielu kamer CCTV jak to tylko możliwe. Dlatego postanowiliśmy ogłosić konkurs. Aby wziąć w nim udział musisz stworzyć autonomiczną drużynę której imię będzie się zaczynać od słów: Komórka…, Komando…, Brygada… itp, której dalsza nazwa nawiązywać będzie do jakiejś interesującej postaci historycznej. Jedynym warunkiem jest konieczność dysponowania wiedzą na temat bezpieczeństwa w sieci.
Tym razem nie wystarczy, że zrobicie po prostu akcję. Chodzi również o to, byście ją udokumentowali, a przygotowany materiał opublikowali na Indymediach. Jeśli dostarczycie w ten sposób zdjęć, video lub innych dowodów, że kamery zostały zniszczone, dostaniecie wówczas ekstra punkty. CAMOVER.blogsport.de poświęci wam taką uwagę na jaką będziecie zasługiwać.
CAMOVER zakończy się 19 lutego 2013 – w dniu kiedy to w Berlinie odbywać się będzie Europejski Kongres Policji. Zwycięzca będzie miał prawo pomaszerować 16 lutego na pierwszej linii podczas berlińskiej demonstracji przeciwko glinom, padając na ziemię by uniknąć zderzenia z latającymi kamerami…